Dit jaar steunt Summer Event KINDERKANKERFONDS vzw !

logo kinderkankerfonds.jpg

Summer Event wordt georganiseerd om de strijd tegen kanker te steunen.

Dit jaar gaat onze steun uit naar Kinderkankerfonds vzw.

We zijn van mening dat deze organisatie, meer dan ooit, directe financiële steun nodig heeft voor de prachtige projecten die zij op poten zetten. Des te meer omdat Kinderkankerfonds de bevordering van lichamelijke en geestelijke gezondheid van een kind met kanker, de sociale situatie van dit kind en het wetenschappelijk kankeronderzoek als prioriteiten stelt.

Zij zijn, net als Summer Event een VZW, vereniging ZONDER winstoogmerk

Dus: schrijf je in voor de BBQ , koop een T-shirt, win de hoofdprijs met Summer Games

maar vooral

BE THERE !!

We maken er een prachtige dag van !!

Nick De Loose